Godsdienstige ontwikkeling

In het jaar 1218 werd in een oorkonde van Graaf Poppo VII van Henneberg een kapel genoemd, die als voorstadium van het latere ontstaan van Frauenwald kan gelden. De kapel was, op grond van de ligging aan de handelsweg, opgedragen aan de beschermheilige van de voerlieden, de heilige Nikolaas en werd later door het klooster Veßra tot een abdij en een vrouwenklooster uitgebouwd. In de loop van de reformatie werd het nonnenklooster in 1544 opgeheven.

Toch bleef Frauenwald tot in 1758 het kerkelijke middelpunt van het gebied. De plaatselijke kerk bediende de plaatsen Vesser en Schmiedefeld en tot 1844 het Weimarse gedeelte van Stützerbach. Vanaf 1758 vormde Schmiedefeld samen met Vesser een eigen kerk. Het hele gebied van het Thüringer Woud is sedert het midden van de 16de eeuw overwegend protestants. Kleinere katholieke gemeenten en enkele andere evangelische geloofsrichtingen komen hier en daar wel voor.

 

Ga naar boven