Bevolking

De Thüringers zijn vriendelijke mensen bij wie u hartelijk welkom bent.

Bij het bezoeken van Thüringen zult u ervaren dat Thüringers spontaan hulpvaardig zijn wanneer dat nodig is. Net als in heel Duitsland loopt bevolkingsontwikkeling de laatste jaren terug, wat vooral veroorzaakt wordt door het afnemende aantal geboorten en en door migratie. Hierdoor vergrijst dit land. Dit wordt nog verder in de hand gewerkt door migratie. Na de hereniging van Duitsland waren de kansen op ontwikkeling, werk en inkomen in de oude bondslanden beter dan in de nieuwe bondslanden. Hierdoor zijn veel jonge mensen uit Thüringen weggetrokken en hebben zich in West-Duitsland gevestigd.

 

 

Ga naar boven