Cultuur In Thüringen

In Thüringen heerste eeuwenlang een bijzonder sociaal-cultureel klimaat waardoor het culturele leven, kunsten en wetenschappen konden floreren. Dit werd veroorzaakt door de verdeeldheid in zeer vele mini staatjes elk met met hun eigen vorsten en bestuurders die te weinig macht of geld hadden om oorlog met de buren te voeren.

Men kon zich daardoor als hofhouding alleen onderscheiden door het aanstellen van kunstenaar of wetenschappers.  Zo ontstond er in Thüringen een klimaat waar kunsten en wetenschappen opbloeiden. 

De zogenaamde kleinstaterij, die zijn oorsprong vond in het Thüringer erfrecht, heeft ertoe bijgedragen dat in Thüringen een culturele klimaat ontstond waarin vele dichters, kunstschilders, componisten en andere kunstenaars en wetenschappers zich goed konden ontplooien.

 

Ga naar boven